loading...

مترو پل

تحصيل در تركيه

بازدید : 772
دوشنبه 2 تير 1399 زمان : 13:51

اقامت دانشجویی چیست


برای اقامت ترکیه از طریق تحصیل یکی از سؤالات اساسی برای افرادی که کشور ترکیه و دانشگاه های این کشور را برای تحصیل انتخاب می کنند این است که در طی دوران تحصیل تحت چه شرایطی در این کشور اقامت خواهند داشت. لذا در ادامه ی مطلب سعی خواهیم کرد نحوه ی اقامت دانشجویی در ترکیه را به آگاهی شما عزیزان برسانیم. بر اساس قانون شماره ۶۴۸۵ موضوع قوانین اتباع خارجی و بندهای مندرج در ماده های ۳۸ الی ۴۱ این قانون نحوه ی اقامت دانشجویی مشخص شده است.

افراد واجد شرایط برای دریافت اقامت ترکیه از ظریق تحصیل چه کسانی هستند؟


تمامی افرادی که در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی کشور ترکیه در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی پذیرفته می شوند؛ می توانند اقامت دانشجویی دریافت نمایند. این نوع از اقامت برای سایر بستگان ایجاد حق اقامت نمی کند ولی در مورد همسر و فرزندان فرد دانشجو برای گرفتن اقامت خانوادگی، داشتن اقامت دانشجویی کمک کننده است.

مدت زمان اقامت دانشجویی ترکیه چقدر است؟


معمولا مدت اعتبار اقامت دانشجویی برابر مدت تحصیل می باشد. اما اینکه اداره ی مهاجرت این اقامت را به یک باره در اختیار دانشجو قرار دهد یا همه ساله ملزم به تمدید نماید در اختیار اداره ی مهاجرت همان شهر یا استانی است که شخص اقدام به دریافت اقامت می کند. در مورد افرادی که از طرف نهاد های دولتی و رسمی در قالب بورس و سایر قرارداد های بین المللی به عنوان دانشجو مشغول به تحصیل شوند، این اقامت برابر مدت تحصیل به افراد داده می شود.

برای دریافت اقامت ترکیه از ظریق تحصیل چه مدارکی نیاز است؟


قبل از پرداختن به مدارک مورد نیاز باید خاطر نشان ساخت که ارسال درخواست برای دریافت اقامت بصورت آنلاین و از سایت اداره ی مهاجرت اتباع خارجی انجام می شود.

برای دریافت اقامت ترکیه از طریق تحصیل متقاضی می بایست دارای:


۱. آدرس مشخص: چنانچه دانشجو در خوابگاه دانشجویی اقامت داشته باشد مدیریت خوابگاه برگه ای مبنی بر اقامت خواهد داد. در صورت اقامت در منزل استیجاری قرارداد رسمی (اجاره نامه با مهر سر دفتر اسناد رسمی NOTER) نشانگر محل اقامت خواهد بود. گاه ممکن است نیاز باشد این اجاره نامه به امضای مسؤلین محلی که زیر مجموعه ای از فرمانداری ها یا بخشداری ها هستند (MUHTARLIK) نیز برسد و یا از شما خواسته شود از این بخش برگه ای برای تأیید محل اقامت دریافت کنید. در حالت کلی اجاره نامه کافی خواهد بود.

۲. بیمه ی سلامت (بیمه ی درمان): برای دانشجویان در کشور ترکیه دو نوع بیمه وجود دارد. یکی بیمه ی تأمین اجتماعی که دولتی بوده، حق بیمه ی آن بسیار گرانتر از بیمه های خصوصی است. هزینه ی این بیمه سالانه توسط سازمان تأمین اجتماعی مشخص می شود و شخص ملزم است تمامی این مبلغ را هر سال یک بار پرداخت کند. در سال ۲۰۱۹ این مبلغ معادل ۲۴۰۰ لیر ترکیه بوده است. موردی که باید دقت کرد این است که دانشجویان فقط ۳ ماه پس از آغاز به تحصیل می توانند نسبت به دریافت این بیمه اقدام کنند. در غیر اینصورت می بایست از شرکت های خصوصی برای دریافت بیمه ی درمانی مخصوص اتباع خارجی اقدام کنند. بیمه های خصوصی در سال اول بیمه نسبت به بیمه های درمانی دولتی بسیار ارزان می باشد. این بیمه ها دارای سقف پوشش محدود بوده، فقط در مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه معتبر می باشد. اما در شرایط اضطراری این بیمه نیز برای شما کمک کننده خواهد بود. نکته ای که باید بدان دقت کرد این است که در سالهای بعدی تمدید بیمه نامه مانند سال اول خیلی ارزان نخواهد بود مگر آنکه بدون سابقه ی بیمه قبلی نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام کنید. هزینه های این نوع از بیمه بسته به سن افراد بوده، مبالغی مابین ۳۰۰-۹۰۰ لیر برای هر سال را در بر می گیرد.

سایر خدمات متروپل

تحصیل در ترکیه

داروسازی در ترکیه

اقامت دانشجویی چیست


برای اقامت ترکیه از طریق تحصیل یکی از سؤالات اساسی برای افرادی که کشور ترکیه و دانشگاه های این کشور را برای تحصیل انتخاب می کنند این است که در طی دوران تحصیل تحت چه شرایطی در این کشور اقامت خواهند داشت. لذا در ادامه ی مطلب سعی خواهیم کرد نحوه ی اقامت دانشجویی در ترکیه را به آگاهی شما عزیزان برسانیم. بر اساس قانون شماره ۶۴۸۵ موضوع قوانین اتباع خارجی و بندهای مندرج در ماده های ۳۸ الی ۴۱ این قانون نحوه ی اقامت دانشجویی مشخص شده است.

افراد واجد شرایط برای دریافت اقامت ترکیه از ظریق تحصیل چه کسانی هستند؟


تمامی افرادی که در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی کشور ترکیه در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی پذیرفته می شوند؛ می توانند اقامت دانشجویی دریافت نمایند. این نوع از اقامت برای سایر بستگان ایجاد حق اقامت نمی کند ولی در مورد همسر و فرزندان فرد دانشجو برای گرفتن اقامت خانوادگی، داشتن اقامت دانشجویی کمک کننده است.

مدت زمان اقامت دانشجویی ترکیه چقدر است؟


معمولا مدت اعتبار اقامت دانشجویی برابر مدت تحصیل می باشد. اما اینکه اداره ی مهاجرت این اقامت را به یک باره در اختیار دانشجو قرار دهد یا همه ساله ملزم به تمدید نماید در اختیار اداره ی مهاجرت همان شهر یا استانی است که شخص اقدام به دریافت اقامت می کند. در مورد افرادی که از طرف نهاد های دولتی و رسمی در قالب بورس و سایر قرارداد های بین المللی به عنوان دانشجو مشغول به تحصیل شوند، این اقامت برابر مدت تحصیل به افراد داده می شود.

برای دریافت اقامت ترکیه از ظریق تحصیل چه مدارکی نیاز است؟


قبل از پرداختن به مدارک مورد نیاز باید خاطر نشان ساخت که ارسال درخواست برای دریافت اقامت بصورت آنلاین و از سایت اداره ی مهاجرت اتباع خارجی انجام می شود.

برای دریافت اقامت ترکیه از طریق تحصیل متقاضی می بایست دارای:


۱. آدرس مشخص: چنانچه دانشجو در خوابگاه دانشجویی اقامت داشته باشد مدیریت خوابگاه برگه ای مبنی بر اقامت خواهد داد. در صورت اقامت در منزل استیجاری قرارداد رسمی (اجاره نامه با مهر سر دفتر اسناد رسمی NOTER) نشانگر محل اقامت خواهد بود. گاه ممکن است نیاز باشد این اجاره نامه به امضای مسؤلین محلی که زیر مجموعه ای از فرمانداری ها یا بخشداری ها هستند (MUHTARLIK) نیز برسد و یا از شما خواسته شود از این بخش برگه ای برای تأیید محل اقامت دریافت کنید. در حالت کلی اجاره نامه کافی خواهد بود.

۲. بیمه ی سلامت (بیمه ی درمان): برای دانشجویان در کشور ترکیه دو نوع بیمه وجود دارد. یکی بیمه ی تأمین اجتماعی که دولتی بوده، حق بیمه ی آن بسیار گرانتر از بیمه های خصوصی است. هزینه ی این بیمه سالانه توسط سازمان تأمین اجتماعی مشخص می شود و شخص ملزم است تمامی این مبلغ را هر سال یک بار پرداخت کند. در سال ۲۰۱۹ این مبلغ معادل ۲۴۰۰ لیر ترکیه بوده است. موردی که باید دقت کرد این است که دانشجویان فقط ۳ ماه پس از آغاز به تحصیل می توانند نسبت به دریافت این بیمه اقدام کنند. در غیر اینصورت می بایست از شرکت های خصوصی برای دریافت بیمه ی درمانی مخصوص اتباع خارجی اقدام کنند. بیمه های خصوصی در سال اول بیمه نسبت به بیمه های درمانی دولتی بسیار ارزان می باشد. این بیمه ها دارای سقف پوشش محدود بوده، فقط در مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه معتبر می باشد. اما در شرایط اضطراری این بیمه نیز برای شما کمک کننده خواهد بود. نکته ای که باید بدان دقت کرد این است که در سالهای بعدی تمدید بیمه نامه مانند سال اول خیلی ارزان نخواهد بود مگر آنکه بدون سابقه ی بیمه قبلی نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام کنید. هزینه های این نوع از بیمه بسته به سن افراد بوده، مبالغی مابین ۳۰۰-۹۰۰ لیر برای هر سال را در بر می گیرد.

سایر خدمات متروپل

تحصیل در ترکیه

داروسازی در ترکیه

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 16
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 28
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 3708
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 7246
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 41274
 • بازدید ماه : 41274
 • بازدید سال : 479888
 • بازدید کلی : 1626464
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی